BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 
Wielkość instalacji kolektorów słonecznych powinna być dobrana odpowiednio do zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w Państwa budynku. Standardowa instalacja składa się z:

– od dwóch do czterech płaskich bądź próżniowych kolektorów słonecznych, przewodów transportujących czynnik grzewczy,

– grupy pompowej wraz z osprzętem, zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Pracę nad budową instalacji zaczyna się od wykonania projektu polegającego na:

– doborze ilości i typu kolektorów słonecznych,

– ustaleniu umiejscowienia i sposobu montażu kolektorów słonecznych, doborze wielkości zbiornika ciepłej wody użytkowej, doborze pompy i układu sterowania instalacją.

Po wykonaniu projektu i umówieniu z Państwem konkretnego terminu realizacji instalatorzy przystępują do prac montażowych. Po ich wykonaniu następuje sprawdzenie poprawności działania instalacji i przekazanie jej do użytku. Etapem końcowym prac jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat użytkowania instalacji. Działania te pozwalają udzielić nam wieloletniej gwarancji na instalacje solarne wykonane przez doświadczonych pracowników firmy GRUPA SOLAR Piotr Wójcik.

Odpowiednio dobrana instalacja kolektorów słonecznych pozwoli Państwu cieszyć się ciepłą woda w każdy słoneczny dzień bez dodatkowych kosztów czy nakładów prac.

SERWIS INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

 

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji kolektorów słonecznych jest okresowe wykonywanie przeglądu i ewentualny serwis.

Do podstawowych czynności podczas wykonywania serwisu należy:

– badanie płynu solarnego, podczas którego oznaczane są takie parametry jak:
– temperatura zamarzania,
– odczyn oraz czystość,
– kontrola ciśnienia w instalacji solarnej oraz kontrola ciśnienia w naczyniach przeponowych,

– kontrola szczelności instalacji oraz poprawności działania armatury, podczas której dokonuje się:

a) sprawdzenia wszystkich połączeń hydraulicznych na przewodach solarnych i wodnych,
b) przeglądu instalacji na dachu,
c) sprawdzenia prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych i regulacyjnych,

– kontrola wskazań czujników, pracy sterownika i urządzeń wykonawczych. Podczas tej czynności sprawdza się poprawność układu sterowania i działania urządzeń wykonawczych tj. pompy i zaworów mieszających.

Gwarancją poprawnej pracy instalacji jest wykonywanie wyżej wymienionych czynności co najmniej raz w roku. Jeżeli użytkownik zauważy, że instalacja nie działa poprawnie należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie serwisantów, ponieważ konieczna jest naprawa instalacji.Niepokojącymi znakami są:

– spadek ciśnienia płynu solarnego,
– wyciek wody lub płynu solarnego,
– nie podgrzewanie ciepłej wody w słoneczny dzień,
– niepoprawne wskazania temperatury.

Kolektory Słoneczne

Kolektory Słoneczne

Kolektory Słoneczne