BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

 

Ważnym elementem każdego budynku jest jego ogrzewanie. Warunkiem koniecznym do sprawnego i ekonomicznego działania instalacji centralnego ogrzewania jest indywidualny projekt dostosowany do Państwa potrzeb. Umożliwi to wykonanie instalacji centralnego ogrzewania tak, aby odpowiednio rozprowadzać ciepło w budynku, utrzymując tym samym komfort termiczny w każdej jego części. Firma GRUPA SOLAR Piotr Wójcik po konsultacji z klientem zajmuje się realizacją projektu od początku do końca.

Standardowy projekt obejmuje między innymi dobór:

a) mocy źródła ciepła,
b) średnic i materiału z jakiego zostanie wykonana instalacja,
c) odbiorników ciepła.

Po wykonaniu projektu i umówieniu z Państwem konkretnego terminu realizacji instalatorzy przystępują do prac montażowych. Po ich wykonaniu następuje sprawdzenie poprawności działania instalacji i przekazanie jej do użytku. Etapem końcowym prac jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat użytkowania instalacji. Działania te pozwalają udzielić nam wieloletniej gwarancji na instalacje grzewcze wykonane przez doświadczonych pracowników firmy GRUPA SOLAR Piotr Wójcik.

Usługi firmy mogą obejmować kompletną budowę nowych instalacji bądź modernizację już działających. Wszystkie działania mają na obniżenie kosztów i nakładów pracy eksploatacji instalacji oraz poprawienie jej przyjazności dla środowiska. Wiele realizacji firmy GRUPA SOLAR Piotr Wójcik jest wykonywanych z pomocą dotacji unijnych i krajowych.

SERWIS INSTALACJI GRZEWCZYCH

 

Instalacja centralnego ogrzewania działała poprawnie jeżeli okresowo wykonuje się jej przegląd i ewentualny serwis. Do podstawowych czynności podczas wykonywania serwisu należy:

– kontrola ciśnień w instalacji centralnego ogrzewania oraz kontrola ciśnienia w naczyniach przeponowych,

– kontrola prawidłowej pracy kotła,który bez względu na typ wymaga serwisowania. Serwis GRUPA SOLAR Piotr Wójcik dokonuje przeglądu kotła oraz podejmuje odpowiednie działania serwisowe,
kontrola szczelności instalacji oraz poprawności działania armatury,podczas której sprawdzana jest poprawność połączeń hydraulicznych na przewodach grzewczych, prawidłowość działania urządzeń pomiarowych i regulacyjnych,

– kontrola wskazań czujników, pracy sterownika i urządzeń wykonawczych, podczas której sprawdza się poprawność działania układu sterowania i działania urządzeń wykonawczych tj. pomp obiegowych i zaworów mieszających.

Gwarancją poprawnej pracy instalacji jest wykonywanie wyżej wymienionych czynności co najmniej raz w roku.