BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH


Standardowa instalacja fotowoltaiczna składa się z zestawu ogniw fotowoltaicznych, które na zasadzie konwersji fotowoltaicznej przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną prądu stałego. Ważnym elementem instalacji jest inwerter, który przekształca prąd stały w prąd zmienny nadający się do wykorzystania w gospodarstwie domowym lub sprzedaży do sieci. W tym celu przyłącze energetyczne wyposażane jest w licznik dwukierunkowy umożliwiający:

wprowadzenie energii elektrycznej do sieci w momencie, gdy jest jej nadprodukcja, odebranie energii elektrycznej, gdy jest na nią zapotrzebowanie.

Pracę nad budową instalacji fotowoltaicznej zaczynają się od wizji lokalnej. Do prawidłowego dobrania wielkości instalacji potrzebne jest określenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku. Wówczas analizowane są rachunki za prąd z ubiegłego roku. Gdy wiadomo jaką moc powinna mieć instalacja sprawdza się, możliwości techniczne montażu paneli na budynku. W przypadku, gdy decydują się Państwo zamontować panele na dachu ważnym czynnikiem jest jego powierzchnia jego połaci o ekspozycji południowej.

Po wykonaniu projektu i umówieniu z Państwem konkretnego terminu realizacji instalatorzy przystępują do prac montażowych. Po ich wykonaniu następuje sprawdzenie poprawności działania instalacji i przekazanie jej do użytku. Etapem końcowym prac jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat użytkowania instalacji. Działania te pozwalają udzielić nam wieloletniej gwarancji na instalacje fotowoltaiczne wykonane przez doświadczonych pracowników firmy GRUPA SOLAR Piotr Wójcik.
Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwoli Państwu cieszyć się darmową energię elektryczną wyprodukowaną w ekologiczny sposób.

SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Serwis instalacji fotowoltaicznych obejmuje jej gruntowny przegląd, podczas którego sprawdza się czy ogniwa fotowoltaiczne oraz połączenia elektryczne nie zostały uszkodzone. Ważną jest także sprawdzenie ciągłości izolacji przewodów. Wszystkie te czynności konieczne są do prawidłowego, bezpiecznego i długotrwałego działania instalacji fotowoltaicznej.